Authors

Posted by :
Krizner Paul Născut în Arad, jud. Arad la 13 februarie 1984. Telefon 0721247446 e-mail: paul_krizner@yahoo.com Masterand la Facultatea de Teologie Ortodoxă- Arad din cadrul Universităţii Aurel Vlaicu (UAV) Secţia Teologie Practică Curriculum studenţesc • Cântăreţ bisericesc la Biserica Spitalului Clinic de Urgenţă Judeţean-Arad din 2003 până în present. • Reprezentant unic al Facultăţii de Teologie în Senatul UAV. • Reprezentant al Facultăţii de Teologie în Liga studenţilor UAV. • Reprezentant studenţilor Facultăţii de Teologie Ortodoxă în Consiluil profesoral • Vicepreşedinte al Comisiei de acordare a burselor studenţeşti pentru Facultatea de Teologie Ortodoxă-Arad. • Vicepreşedinte al Comisiei de acordare a taberelor studenţeşti pentru Facultatea de Teologie. • Membru al Cercului Ştiinţific de Teologie-Dogmatică Ortodoxă (cerc reînfiinţat). • Iniţiator şi coordonator al grupului vocal-coral Trifon Lugojan al anului III TOP. • Fondator al Grupului vocal Evanghelis- apariţia CD-ului Slobozâ-ne gazdă-n casă-2007 • Colaborator la săptămânalul editat de Centrul de Studii Teologice-Istorice şi de Prognoză Pastoral-Misionară al Facutăţii de Teologie Arad-Calea Mântuirii (realizarea şi publicarea a o serie de articole) pe diverse teme, cum ar fi: • -Cred Doamne, ajuta-mi necredinţei mele! • -Iconoclasmul contemporan sau despre scoaterea icoanelor din şcoli. • -Naşterea Domnului sau petrecerea de crăciun • -Adevarul despre Mormântul pierdut a lui Iisus -o perspectivă ortodoxă- • -NICOLAE POPOVICI AL ORADIEI- un martir al crucii • -Justinian Marina -un patriarh al vremurilor tulburi--scurtă incursiune istorică- • -Identitatea creştină a Europei...la Alba-Iulia (în colaborare) • -Ritualul festiv de împărtăşanie a credincioşilor, din Postul Mare-coordonate istorice • -A VIII-a ediţie a Săptămânii Ecumenice de Studiu la Sibiu (în colaborare) • -Cine pe cine ajută!? • -Desacralizarea omului în Uniunea Europeană • -Tinerii, libertatea şi Biserica • Omul religios în Europa de azi • Sărăcia -binecuvântare sau blestem • Biserica şi politica • Naşterea Domnului în contemporaneitate • Secularizarea omului european • Evhologhionul sau Molitfelnicul ortodox-un modest aport la explicarea denumirii acestei cărţi de cult • Manipularea omului • Intre lege şi morală I –sau despre legea avortului • Între lege şi morală II –sau cum vom numi şpaga doctorilor • Remember 143 de ani de la naşterea Patriarhului Nicodim Munteanu • Insuficienţa sistemului european faţă de omul religios • Iisus Hristos – Libertatea mea • Însemnările cântăreţului bisericesc Ioan Dudaş • Mulţumirea, bunul simţ şi sinceritatea-condamnate la moarte • Preotul Gheorghe Enescu din Zvoriştea • "Adio STAT SOCIAL? Dreptate socială în Europa în era globalizării"(în colaborare) • „Tinerii Europei Mileniului III: redescoperirea ortodoxiei fiinţei umane” (în colaborare) • Tristeţea tamarului contemporan • Teologa cuvântului „dor” • Prietenia un dar dumnezeiesc • „Adio”- un salut teologic!? • Un nou început cu nădejde • Despre adevărata frumuseţe • Colaborator la editorialul Ecclesia (Buletin al parohiei ortodoxe din Nădlac) publicând: • -Unde esti Doamne cand te caut?-o prezentatre ortodoxa – • MAICA DOMNULUI Maica noastră- sau mijlocirea Preacuratei Fecioare Maria • Cuvioasa Parascheva- un dar divin • Naşterea Domnului între sărbătoare şi petrecere • O dorinţă împlinită • Ce este omul?-prezentare din perspectivă ortodoxă- • Pelerin printre pelerini • Bucata de pâine …o datorie creştină • Sfântul Ierarh Nicolae, izvor de daruri şi iubire -o poveste inedită • • Redactor şef la editorialul COM 24 (un ghid complet ediţie de Arad), publicând: • -Sărăcia -binecuvântare sau blestem- • E vremea colindelor • De ce merg tinerii la Biserică? • Cu o zi mai aproape ... • Tinerii şi provocările mileniului III • Îndumnezeirea omului sau omul ca dumnezeu? • “Dumnezeu este iubire” • Experimentul de la Geneva…o demonstraţie a inexistenţei lui Dumnezeu? • Postul-un urcuş duhovnicesc • Tu vii din nou printre străini. Naşterea Domnului în actualitate • MOMENT ISTORIC LA ARAD Vizita Sanctităţii Sale Daniel Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române • • Membru în comisia redacţională Nopţi şi Zile • Colaborator al editorialului Nopţi şi Zile, publicând: • Membru şi coordonator al grupului de studenţi împlicaţi în programul de misiuni pastorale, iniţiat de profesorii Facultăţii de Teologie pe perioada Postului Mare 2007, în diverse parohii din cuprinsul Eparhiei Aradului şi Hunedoarei. • Membru în Comisia de dialog Studenţi-Universitate ( Decizia nr. 317/19.09.2007) • Membru în Senatul Universităţii Aurel Vlaicu din Arad (2006-prezent) • Delegat din partea Universităţii „Aurel Vlaicu” la Comisia Europeană pentru acordarea gradului de încredere pentru ARACIS-2008 • Organizator la Simpozionul Internaţional Panortodox desfăşurat la Facultatea de Teologie Ortodoxă Arad în perioada 6-8 iunie 2007, cu tema ,,Accente şi perspective ale Teologiei Dogmatice Ortodoxe ca parte a Misiunii Bisericii în lumea de astăzi”; • Referent la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti cu tema Identitatea creştină a Europei. Perspective, problematizări organizată de Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Univesităţii 1 Decembrie 1918 Alba-Iulia în perioada 3- 4 aprilie 2007, susţinând referatul cu tema: Uniunea Europeană. Raportul dintre omul european şi omul religios. Perspective-problematizări. • Referent la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti cu tema: Tinerii Europei mileniului III- redescoperirea ortodoxiei fiinţei umane, organizată de Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Univesităţii 1 Decembrie 1918 Alba-Iulia în perioada 19- 20 aprilie 2008, susţinând referatul cu tema: Tinerii în faţa provocărilor mileniului III -redescoperirea lui Dumnezeu într-o lume desacralizată • Participant la ,,Şcoala Europeană de Vară pentru Tineret” organizată şi finanţată de Guvernul României (Departamentul pentru Relaţii Interetnice) în colaborare cu Academia Evanghelică Transilvania, desfăşurată la Universitatea Ovidius – Constanţa în perioada 17-19 iunie 2007; • Participant la cea de-a patra Conferinţă Socială Internaţională organizată de Academia Evanghelică Transilvania în colaborare cu Diaconia Neuendettelsau (Bayern) şi Fundaţia germană Friedrich Ebert (Bucureşti), la Sibiu în 10-12 septembrie 2007 • Participant la A IV-A Conferinţa socială de la Sibiu, organizată de Academia Evanghelică Transilvania/EAS (Evangelische Akademie Siebenburgen) cu tema Adio stat social? Dreptate socială în Europa în era globalizării, conferinţă desfăşurată în perioada 10-12 septembrie 2007 la Sibiu • Prezent la o serie de emisiuni TV cu tematică religioasă, pe postul local de televiziune Info TV. (Emisiunea Întrebări realizată de prof. Ioan Iercan, Drumul spre excelenţă realizată de prof Anton Martin şi Biserca şi Lumea ralizată de prof lect dr Caius Cuţaru) • Organizator şi referent al Primei sesiuni de Comunicări Stinţifice teologice studenţeşti organizată în perioada 7- 8 mai 2008, la Facultatea de Teologie Ortodoxă, din cadrul Universităţii Aurel Vlaicu din Arad, având tema generală: Omul religios într-o sociatate secularizată şi prezentând referatul cu tema: Prezentarea omului religios în sistemul filozofic, în discursul teologic ortodox, şi păstrarea identităţii lui spirituale în faţa secularizării- • Realiatorul Emisiunii Universul spiritual, emisiune de cultură şi spiritualitate religioasă pe postul de radionet www.maxfm.ro • Redactor şef la revista bilunară COM24 septembrie 2008 • Director revista bilunară COM24 octombrie 2008 • Membru în comitete redactionale ale unor reviste si publicatii teologice • împreuna coordonator al volumului Primul Simpozionul naţional de Comunicări Ştiinţifice teologice Studenţeşti din Arad „Omul religios într-o societate secularizată” ARAD, 7-8 mai 2008 Membru în asociaţii naţionale şi internaţionale: • Membru al Academiei Evanghelice Transilvania/EAS (Evangelische Akademie Siebenburgen) din Sibiu, din anul 2007; Conferinţe: • Dialogul interuman-dialog al iubirii lui Dumnezeu Conferiţă susţinută în localitatea Pecica jud Arad, în 16 ianuarie 2009 organizată de „Grupul Ecumenic Nihil Sine Deo” Membru în centre de cercetare stiintifica STUDII PUBLICATE: • Uniunea Europeană. Raportul dintre omul european şi omul religios. Perspective-problematizări în Teologia nr. 3/ 2007 • Despre Sfânta Scriptură, Sfânta Tradiţie şi Biserică în discursul teologic ortodox, în Revista Studia Theologica, Bucureşti, Nr. 1/2008 • Rânduiala Botezului în diferite ediţii ale Euhologhionului sau Molitfelnicului ortodox Studiu istorico-liturgic nr. 2/2008 • STUDII ÎN CURS DE APARIŢIE: • Raportul dintre Liturghia bizantină şi missa romano-catolică. Studiu istorico liturgic • Evoluţia Molitfelnicului ortodox studiu intorico-liturgic • Prezentarea omului religios în sistemul filozofic, în discursul teologic ortodox, şi păstrarea identităţii lui spirituale în faţa secularizării- • Apariţia creştinismului. Misiunea creştină şi prozelitismul în Biserica locală până în prezent-problema cultelor • Tinerii în faţa provocărilor mileniului III -redescoperirea lui Dumnezeu într-o lume desacralizată • CĂRŢI ÎN LUCRU • „Omul religios într-o societate secularizată”-coautor • Evoluţia Molitfelnicului ortodox studiu intorico-liturgic • Sfântul omul lui Dumnezeu-coautor DIPLOME: • Diplomă de participare la Săptămâna Ecumenică de Studiu de la Sibiu-2007 • Diplomă de participare la Scoala Europeană de vară pentru tineret-2007 • Diplomă de participare la a VI-ea Conferinţă socială de la Sibiu-2007 • Diplomă de participare la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Alba Iulia-2007 • Diplomă de participare la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Alba Iulia 2008 • Diplomă de fidelitate primită la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Alba Iulia-2008 • Diplomă de participare la Sesiunea de Comunicări Ştinţifice Studenţeşti de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad-2008 • Diplomă de merit de la Sesiunea de Comunicări Ştinţifice Studenţeşti de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad-2008 • Diplomă de excelenţă din partea „Grupul Ecumenic Nihil Sine Deo”pentru susţinerea conferinţei cu tema: Dialogul interuman-dialog al iubirii lui Dumnezeu • Limbi străine cunoscute Engleză-mediu Franceză-mediu Italiană

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Com24