Medicamentul sărbătorilor: VARZA MURATĂ

Ian 16th, 2013 | Autor | Categorie: Sanatate
Medicamentul sărbătorilor: VARZA MURATĂ

Atunci când faceţi lista cumpărăturilor pentru Revelion, neapărat să puneţi pe ea şi modesta varză murată. O găsiţi (încă) în pieţele noastre agroalimentare, unde ţăranii o aduc în butoaie şi o vând la kilogram. Şi nu vă faceţi griji asupra igienei: sarea în care a fost scăldată din abundenţă a distrus de mult bacteriile dăunătoare şi a conservat frunzele verzei mai bine şi mai sănătos decât chimicalele prezente în alimentele din supermarket. Cât despre efectele asupra sănătăţii, se poate scrie o întreagă carte despre cât de bună este varza murată pentru organism. Deocamdată, vă prezentăm, foarte pe scurt, câteva informaţii esenţiale despre valoarea tămăduitoare a acestui aliment-medicamentFoarte puţini oameni ştiu faptul că varza, în spe­cial cea murată, a jucat un rol extrem de im­portant chiar în… istoria lumii. De exem­plu, doar cu ajutorul ei au fost posibile îndelungatele călătorii prin care au fost descoperite America, Oceania şi Australia, varza murată fiind cărată în butoaie, la bordul corăbiilor, şi servind contra scorbutului şi contra altor boli, care altfel ar fi decimat echipajele pe timpul lungilor traversări ale oceanelor. Mai aproape de noi, varza murată a început să fie luată în serios ca medica­ment abia în ultimele două decenii, când oamenii de ştiinţă au descoperit un lucru tulburător: marii consu­ma­tori şi, mai ales, marile consumatoare de varză au o imu­nitate extraordinară la diverse boli, în special tu­morale. De exemplu, în populaţiile care consumă în me­die 25 de kilograme de varză murată pe an, femeile pre­zintă cu 70% mai puţine cazuri de cancer de col ute­rin decât cele care ţin dieta europeană normală. Vă vine să credeţi sau nu, ingredientul sarmalelor şi al sa­la­telor de sărbători este mai tare decât vaccinurile îm­potriva cancerului de col uterin. Aceasta, deoarece var­za mu­ra­tă, deşi păstrează doar parţial vitaminele şi celelalte substanţe vindecătoare ale legumei proaspete, are con­ţinutul de minerale, de fibre alimentare intact şi, im­portant, are substanţe care ajută la îmbunătăţirea diges­tiei, mai ales a digestiei grăsimilor şi a proteine­lor. Aceasta este şi explicaţia pentru care varza murată (la fel ca şi castraveţii muraţi) este nelipsită de la me­sele cu mâncăruri grele, pentru că simţim instinctiv că ne aju­tă digestia şi metabolismul. Să aflăm în conti­nua­re şi cum se administrează acest aliment-medica­ment:

Modul de administrare a verzei murate

Cercetările ştiinţifice arată că valoarea ca medica­ment a verzei murate este strict dependentă de modul în care o consumăm. Cu o condiţie: să nu fie preparată termic. Cel mai bine sunt păstrate substanţele terapeu­tic active în salata de varză murată, a cărei reţetă de preparare o prezentăm în continuare:

Salata de varză murată

Medicamentul sărbătorilor: VARZA MURATĂ

Varza murată se ţine în apă rece vreme de 10-30 de minute, pentru a se desăra parţial. Apoi se curăţă de frun­zele deteriorate şi se taie mărunt, cu ajutorul unui cuţit cu lamă de inox (pentru a reduce la minim proce­sul de oxidare a enzimelor şi a vitaminelor). Imediat după tăiere, se amestecă bine cu morcov ras foarte fin, cu puţin cimbru (pentru efect carminativ) şi cu ulei presat la rece. Se consumă imediat după preparare. Doza minimă de salată de varză acră, indicată a fi con­sumată pentru a beneficia de efectele sale terapeutice, este de 300 g pe zi. O cură cu salată de varză murată poate dura oricât de mult, iar ca durată minimă, se recomandă consumul său zilnic vreme de măcar 3 zile pe săptămână.

Moarea de varză

Este zeama rezultată după scurgerea verzei murate. Un extract 100% natural din varză, îmbogăţit cu fer­menţi şi enzime, cu principii active de la plantele aro­matice (ţelină, mărar, ardei iute, hrean) puse în mură­turi, şi sare. Din păcate, moarea de varză a fost des­tul de puţin studiată de către ştiinţă, deşi cu sigu­ranţă va veni vremea când şi ea va declanşa o mică revoluţie în lumea medicamentelor naturale. Cert este că ea îm­bunătăţeşte digestia, are efecte vita­mi­nizante şi remi­ne­ralizante, în doze mici sti­mulează apetitul, iar în doze mari îl inhibă.

Aplicaţii terapeutice ale verzei murate

Digestia dificilă – luaţi înainte şi după masă câte un sfert de pahar de moare (proaspăt colectată). Mai ales moarea de varză roşie stimulează salivaţia, secreţia de sucuri gastrice şi măreşte peristal­tismul tubului di­ges­tiv. De asemenea, îmbunătăţeşte metabolismul pro­tei­­nelor şi grăsi­mi­lor, adică al sub­stanţelor din alimente care sunt cel mai dificil de digerat şi asimilat.

Îngrăşarea – pentru a ne încă­pea hainele şi după ce trec sărbătorile, putem face, de fie­care dată când avem o masă foarte îm­bel­şugată, un tra­­tament simplu şi cu o efi­cienţă re­mar­cabilă: înainte de fiecare masă, pe sto­ma­cul gol, se beau câte 2 pahare de moa­re, nu mai puţin, deoa­rece în doze mici şi medii moarea de varză este, din contra, un stimulent al ape­ti­tului. În schimb, consumate cu a­pro­­­xi­mativ 15 minute înainte de masă, ne vor diminua consi­derabil apetitul şi ne vor face să con­sumăm mai pu­ţină hra­nă.

Glicemia crescută – este un fe­nomen care apare frecvent de sărbători la cei care sunt mari amatori de dul­ciuri. Poate fi combătută, pentru a nu da com­plicaţiile spe­cifice dia­be­tu­lui, cu un re­mediu tradi­ţio­nal: sala­tă de varză acră. Fi­brele ali­men­tare pe care varza le conţi­ne acţio­nează ca un ab­sorbant pentru zaharuri, făcând ca ele să fie eliberate gradat în orga­nism, fără a suprasolicita pan­creasul şi a ne creşte gli­ce­mia.

Mahmureala – este eli­mi­nată consumând dimineaţa ju­mătate de litru de moare şi bând, apoi, şi pe parcursul zilei moare de var­ză, urmată de o cană cu apă. Pentru o mai mare efi­cienţă, se va mânca pe parcursul zilei res­pective ceva mai des, însă porţii mici, iar înainte de fie­care masă se va consuma obligatoriu moare de varză.

Medicamentul sărbătorilor: VARZA MURATĂ

Ficatul mărit – este o problemă care apare frec­vent, mai ales la marii consumatori de carne şi alcool, în urma meselor îmbelşugate de sărbători. În medicina populară românească, această problemă se tratează cu jumătate de litru de moare de varză, băută dimineaţa pe stomacul gol, şi cu un litru de ceai de sunătoare băut pe parcursul zilei.

Hepatita, boli de ficat în general – o substanţă con­ţinută de către varză, sulfora­fa­nul, stimu­lează pu­ter­nic producerea în orga­nism a unor enzime care joacă rolul de deto­xi­fiant al ficatului. De aseme­nea, consumul de var­ză s-a dovedit a preveni procesele de distruc­ţie celulară la nivelul ficatului sub acţiunea factorilor in­fec­ţioşi sau a celor chimici. Pen­tru a obţine aceste rezultate, se recomandă consumul ver­zei acre sau a celei crude sub formă de salată, de măcar 3 ori pe săptă­mână.

Constipaţia – 3-4 pahare de moare de varză stimulează digestia, deblochează eli­mi­narea şi ajută la dezintoxicarea traiectului digestiv. Acesta este şi motivul pentru care, în multe sate româneşti, în timpul meselor tradiţionale de Crăciun şi de Anul Nou, se serveşte moa­re de varză din belşug, înainte de felurile de mân­care mai grele, precum şi la sfârşitul ospeţelor. De ase­menea, stimularea tranzitu­lui intestinal cu moare de varză este şi un foarte bun re­mediu pentru a slăbi în mod natural. Salata de varză este un alt laxativ natural foarte bun, aportul de fibre alimentare pe care le conţine ajutând şi el la slăbit.

Boala canceroasă – studii statis­tice recente arată că la populaţiile care con­sumă multă varză murată (din Po­lonia, din anumite regiuni ale Germa­niei şi ale Olan­dei) rata anu­mi­tor forme de cancer este mult redusă. Apoi, studii de laborator au arătat că varza consu­mată crudă, murată sau gătită rapid are efecte antitu­morale şi anticancerigene. Ca atare, 3-5 zile pe săptămână, în care consumăm câte 200 g de salată de varză acră sau crudă, ne pot salva viaţa, pu­nân­du-ne la adăpost de o mul­­ti­tu­dine de forme de cancer, cum ar fi: cancerul la sân, cancerul de colon, can­ce­rul de col ute­rin, cancerul gastric, can­ce­rul de prostată, cancerul de piele etc.

Surmenaj fizic şi inte­lec­tual – con­sumul de varză acră sub formă de salată este un tra­ta­ment tonic extra­ordinar pen­tru sistemul muscular şi pentru sis­temul nervos. Bogată în vita­mi­ne şi în mine­rale, are efect adap­togen şi anti-obo­seală. Se ţin cure de trei săptămâni, timp în care se consumă la prânz şi la masa de seară câte o farfurie (125 g) de salată. Acest trata­ment este foarte bun adjuvant şi contra depresiei psihice.

Infecţii respiratorii – varza, mai ales cea roşie, este mai bogată în vitamina C decât portocalele, are pu­ţine calorii şi multe substan­ţe cu efect antioxi­dant, con­­ţine magneziu, potasiu, cal­ciu. Toate aceste caracte­ris­tici o recomandă în mod spe­cial ca remediu pentru întă­rirea imunităţii. Se administrează acră sau proas­pătă, sub formă de salată, câte 300-400 g pe zi, la bol­na­­vii cu infecţii respiratorii, pentru a susţine şi pentru a grăbi procesul vindecării. La persoanele care iau an­tibiotice de sinteză, varza murată este extra­ordinară pentru resta­bilirea florei tubului digestiv şi pentru con­tra­cararea efectului imuno-supresor al acestor medica­mente.
Precauţii şi contraindicaţii la tratamentul intern cu varză murată

Medicamentul sărbătorilor: VARZA MURATĂ

Toate studiile făcute până în prezent arată că efec­tele adverse la tratamentul cu varză murată sunt foarte rare şi reduse ca intensitate şi se referă cel mai adesea la deranjamente digestive: balonare, uşoare colici ab­dominale, în cazuri foarte rare diaree. Pentru cei care au un sistem digestiv sensibil la varză, se recomandă con­sumul de condimente, cum ar fi chimenul, anaso­nul, feniculul, care sunt un adevărat antidot la astfel de probleme. o Varza acră este contraindicată doar persoa­nelor cu hipertensiune, la care aportul de sare trebuie limitat (neajuns care se poate corecta prin desărare în apă rece). Varza acră va fi consumată cu prudenţă, la început în cantităţi foarte mici, şi de persoanele care suferă de colită de fermentaţie, care s-ar putea să nu suporte varza murată, ci doar pe cea fiartă. o Persoa­nele cu hiper- şi hipo-tiroidie vor consuma, de aseme­nea, cu prudenţă varza, la început, în mici cantităţi.

Sursa: http://www.formula-as.ro

Lasa un mesaj