Verificări pe listele electorale

Nov 20th, 2012 | Autor | Categorie: Actualitate, Locale Arad

Primăria municipiului Arad informează alegătorii că au dreptul de a-și verifica înscrierea în listele electorale.

Consultarea listelor electorale permanente din municipiul Arad de către persoanele interesate se poate face la Primăria Arad, Serviciul Administrație Publică Locală – camera 37, de luni până joi, între orele 9.00 și 17.00, și vineri, între orele 9.00 și 14.00, în întreaga perioadă electorală.

În cazul în care alegătorii constată erori sau omisiuni pot depune sesizare scrisă la Registratura Primăriei, termenul de răspuns fiind de maxim 3 zile de la înregistrare.

Contestațiile împotriva dispozițiilor date se depun în termen de 5 zile de la comunicare și se soluționează în cel mult 3 zile de la înregistrare, de către judecătoria în a cărei rază teritorială domiciliază alegătorul.

Tags: ,

Lasa un mesaj